CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN CƯƠNG HOÀNG BÌNH

Local Business in Thái Nguyên - Vietnam

  • Trà
  • Nông nghiệp - Sản Phẩm Nông nghiệp
  • Tel (84-280) 3.746.433
  • Fax (84-280) 3.746.776
  • E-mail hoangbinhtea@hn.vnn.vn
#